Spring til indhold

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen er et supplement til politiets vejledningsforpligtigelse om offerets muligheder for at få yderligere hjælp

Selvbetjening

Offerrådgivningen består af frivillige, der står parat for ofre, vidner og pårørende, som har været udsat for vold, ulykker og andre forbrydelser. 

 

Vi tilbyder personlige samtaler, hvor man kan få talt om de dårlige oplevelser. Derudover står vi klar til at varetage bisidderfunktioner og understøtte i kontakten til relevante instanser. 

 

Kontakt - telefon: 23 68 60 32

Thujavej 13

5250 Odense SV

 

 

Offerrådgivningen Danmark 

 

Facebook - Offerrådgivningen, Fyn