Spring til indhold

Odense Kommune fortæller

Odense Kommune står skulder ved skulder med Fyns Politi i et samarbejde, der omfatter erhvervsdrivende, boligorganisationer og civilsamfundet i Odense. Budskabet er klart og tydeligt: Odense siger NEJ TIL BANDER.

Selvbetjening

Odense skal være en tryg by for alle. Bandernes kriminelle adfærd, der skaber frygt og utryghed, kræver derfor et modsvar.

 

Det stærke modsvar fra civilsamfundet er et tydeligt fællesskab på tværs af befolkningsgrupper, myndigheder, erhvervsliv og organisationer med budskabet om, at Odense står sammen mod banderne.

 

Og signalet fra et samlet Økonomiudvalg bestående af borgmesteren og byens fire rådmænd er krystalklart: vold, trusler, afpresning og anden kriminalitet vil ikke blive tolereret! Og det er ikke blot pæne ord i en artikel, men derimod et helt tydeligt budskab, der følges op af lige så tydelige handlinger. Banderne skal stækkes, og fødekæden skal stoppes.

De praktiske handlinger betyder blandt andet, at Odense Kommune har igangsat arbejdet med initiativerne i regeringens bandepakke. Det betyder helt konkret, at kommunen arbejder aktivt på såvel det forebyggende som det indgribende niveau.

 

På det indgribende niveau bliver der aktivt arbejdet med, hvordan bandernes klubhuse kan lukkes. Og så skal en særlig enhed sikre, at bandemedlemmerne på kommunale ydelser er aktiverede – og at bandemedlemmers eventuelle sociale bedrageri stoppes hurtigt og effektivt – den såkaldte Al Capone-model.

 

En anden meget konkret indsats på indgribende niveau er stormøderne mellem kommune, politiet, de erhvervsdrivende og civilsamfundet, hvor fællesskabet klædes på og styrkes i sit samarbejde mod bandernes modbydelige og kujonagtige adfærd.

 

Odense Kommune har desuden sat sig i spidsen for medudviklingen af nye værktøjer til at komme banderne til livs. Det kommer blandt andet til udtryk i kommunens aktive indsats for at skabe bedre rammevilkår for kampen mod bander. Som del af det har Odense Kommune blandt andet leveret input til regeringens Bandepakke III samt regeringens arbejde for at skabe bedre vilkår for vidner og ofre for bandekriminalitet – begge dele med udgangspunkt i erfaringer fra Odense.

På det forebyggende niveau handler det blandt andet om at skabe de bedste rammer for, at børn og unge i Odense bliver en del af sunde fællesskaber, så de kan udleve deres drømme. De skal vokse op, præge og blive aktive borgere i Odense. Det har desuden stor betydning, hvordan vi lader børn i vores by gå i skole eller børnehave.

 

Det har stor betydning, hvordan vi indretter vores by. Og det har stor betydning, hvordan lokale foreninger, nabofællesskaber og generationsfællesskaber tilbyder rammer, der er langt bedre alternativer til et liv i en bande. I Odense Kommune arbejder vi derfor aktivt med at styrke samarbejdet med civilsamfundet, der hvor vi bor, går i skole og mødes på tværs af alle vores forskelligheder, og hvor et fælles sprog skal binde os sammen i indsatsen mod banderne.

Økonomiudvalget i Odense Kommune opfordrer alle til at blive ved med at støtte op om indsatsen mod banderne og for de positive fællesskaber. Det betyder blandt andet, at alle bliver opfordret til at anmelde kriminelle forhold til politiet. Hvis du eller andre har været udsat for vold, trusler, afpresning eller andet, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal kontakte politiet, eller hvordan du skal forholde dig, så opfordres du til at benytte linket til hjemmesiden www.nejtilbander.dk.

 

Og du står ikke alene. Vi oplever, at stadig flere aktører i civilsamfundet er engagerede i kampen mod banderne. Det har for eksempel været synligt ved de afholdte stormøder på Rådhuset, hvor deltagelsen har været stor. Den sammenhængskraft og det arrangement er vi stolte af.