Spring til indhold

Kirkens Korshær fortæller

NEJ TIL BANDER viser, at Odense faktisk er en by for alle mennesker. Det signal, som NEJ TIL BANDER sender, er et rigtigt vigtigt signal til alle i Odense såvel som nationalt. .

Selvbetjening

Gennem de seneste år har vi oplevet, hvordan de socialt udsatte mennesker, som kommer hos os, er kommet under stadig større pres fra banderne. De udsatte kommer til os, når de bliver afpresset eller har været udsat for et overgreb.

 

Ved at være med i NEJ TIL BANDER er vi, Kirkens Korshær, med til at italesætte dette over for politikere, hele samfundet og over for de myndigheder, som arbejder inden for området med forebyggelse. Vi skal simpelthen have bekæmpet den umenneskelige hårdhed, som banderne udviser over for de socialt udsatte i Odense.

 

NEJ TIL BANDER øger fokusset på det problem, banderne udgør – og det vil vi gerne være en del af. Det handler både på det mere forebyggende område, som, vi synes, er rigtig vigtigt. Men det handler også om det det politimæssige område, hvor bandernes adfærd og kriminelle handlinger skal bekæmpes.

 

Helt konkret er vores store ønske, at der kommer et vidneprogram, hvor det bliver muligt for de hjemløse og andre udsatte at anmelde overgreb osv. uden at det er på bekostning af egen sikkerhed. Der er altså ikke en villighed til at anmelde, hvis det kommer til at koste liv og lemmer. En løsning kunne være, at de udsatte får mulighed for at komme væk fra byen, hvor de kan leve et liv uden frygt for repressalier fra banderne.

 

Siden opstarten af NEJ TIL BANDER med kommune og politi for bordenden er en del af trykket på vores udsatte borgere lettet. Og det gælder også trykket på vores væresteder – nu tør de udsatte være uden for igen. Man kan sige, at politiets indsats har givet et pusterum for det tryk, banderne havde lagt i vores umiddelbare nærmiljø. Desuden har Odense Kommunes klare stillingtagen til det store problem betydet, at de udsatte føler sig hørt og støttet, når de har haft modet til at fortælle om de overgreb og afpresninger, de bliver udsat for.

 

For Kirkens Korshærs side viser en indsats som NEJ TIL BANDER, at Odense faktisk er en by for alle. At vi kan stå sammen, når ting er så urimelige – og bandernes gøren og laden er vitterlig urimelig og voldsom. Det signal, som NEJ TIL BANDER sender, er et rigtigt vigtigt signal til alle i Odense såvel som nationalt. Men det er et specielt vigtigt og godt signal at sende til de sårbare socialt udsatte mennesker, vi møder på vores arbejdssteder!