Spring til indhold

Boligområdet fortæller

Boligsamarbejdet bakker op om NEJ TIL BANDER, fordi vi bakker op om Odense By. Vi ønsker, at Odense skal være et trygt sted for alle borgere. .

Selvbetjening

Vores boligområder udgør ca. en fjerdedel af boligmassen i Odense Kommune, og vi huser derfor en stor del af byens borgere. Så vi har et stort ansvar for at være med til at øge trygheden for både dem, og for resten af Odenses borgere ved at sige NEJ TIL BANDER.


Vores ønske er, at indsatsen vil være med til at mindske utrygheden blandt borgerne i Odense. Og særligt blandt de mennesker, som bor eller færdes i områder, hvor banderne i højere eller mindre grad færdes og skaber utryghed gennem truende adfærd eller kriminelle handlinger.  


Samtidig håber vi, at indsatsen kan være med til at få endnu flere til at turde sige NEJ TIL BANDER. Det er et vigtigt signal at stå sammen og sige NEJ! – at sige nej til bandernes kriminalitet, og at vi ikke vil finde os i deres uacceptabel og utryghedsskabende adfærd i vores boligområder og i Odense by. 


Det fokus, som NEJ TIL BANDER indsatsen har skabt, har styrket sammenholdet og samarbejdet mellem en lang række forskellige aktører. Både politi, kommune, boligorganisationer, forretningsdrivende, beboere, borgere og mange andre i Odense By arbejder på forskellig vis sammen om indsatser, som skal fjerne bander fra Odense.  


Samtidig fornemmer vi, at der er kommet et vist pres på banderne på baggrund af denne og en række andre indsatser, hvilket er godt for vores beboere og Odense By. Banderne og bandemedlemmerne skal vide, at vi ikke accepterer deres tilstedevær og adfærd, og at vi står sammen om at lægge pres på dem. 


At bekæmpe den utryghed, som banderne skaber i Odense og i vores boligområder, er ikke noget, de almene boligorganisationer i Boligsamarbejdet kan klare alene. Derfor er vi glade for at være med i NEJTILBANDER sammen med alle de andre, der bidrager til indsatsen. Bekæmpelse af bander sker nemlig bedst i et samarbejde med andre aktører, som holder af Odense.